New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 25 มี.ค. 2564

   
 
เครื่องมือการนิเทศ กศน. ประจำปี 2564 [14/06/2564,04:12:02]
เอกสารสรุปผลการนิเทศ (ครึ่งปี) ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 [03/07/2563,09:03:23]
รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ 2563 [03/07/2563,09:02:42]
รายงานการนิเทศการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2563 [03/07/2563,09:01:48]
รายงานผลการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [03/07/2563,08:44:43]
รายงานผลการนิเทศการดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 2563 [03/07/2563,08:43:27]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862