New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
เครื่องมือการนิเทศ กศน. ประจำปี 2564 [14/06/2564,04:12:02]
เอกสารสรุปผลการนิเทศ (ครึ่งปี) ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 [03/07/2563,09:03:23]
รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ 2563 [03/07/2563,09:02:42]
รายงานการนิเทศการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2563 [03/07/2563,09:01:48]
รายงานผลการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [03/07/2563,08:44:43]
รายงานผลการนิเทศการดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 2563 [03/07/2563,08:43:27]

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862