ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ที่มา : Facebook กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน สำนักงาน กศน.

ดาวน์โหลดhttp://goo.gl/7HsZ1aวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:28:06 น.