(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2561 ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF ประมาณ 10 MB)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:30:02 น.