New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 06 มี.ค. 2561

   
 


โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยถูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑เวทีเสวนา "การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานครู ศศช. รางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"โดยดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ประจำภาคเหนือวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9วันที่ 19-29 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ให้บริการตรวจกระดาษคำตอบการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการรนิเทศติดตามการบริหารการจัดสอบ ของสถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือวันที่ 12 กันยายน 2560 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

New Document

Username

Password

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862