New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 


จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี 2563การอบรมครูนิเทศก์ ศศช.ผ่านสื่อระบบออนไลน์ร่วมนิเทศติดตามโครงการทุนเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือการนิเทศติดตามงาน ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 8-18 มิ.ย. 2563เติมใจให้กัน ร่วมเเบ่งปันคนยากไร้ บริจาคสิ่งของ "ตู้ปันสุข"จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จัดประชุมจัดทำแผน(IDP) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์สถาบันกศน.ภาคเหนือ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สนามสอบปลายภาคเรียนที่2/2562ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี 2563นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าร่วมประชุมประสานแผนเร่งรัดการจัดกิจกรรมไตรมาส 3-4 ของสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาคประชุมหาแนวทางการติดตั้ง Solar Cell ให้กับศศช."แม่ฟ้าหลวง"ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2563กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5รมช.กระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน.ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาบรรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงจัดอบรมหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารีผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563ผอ.กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักเกณท์และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศจัดประชุมการเตรียม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"(ศศช.)คณะผู้บริหารและข้าราชการครู สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563ผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ภาคเหนือ ประจำปี 2563ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกศน.เกมส์ ภาคเหนือ 63 ครั้งที่ 2ประชุมจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบคณะผู้บริหาร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบรมแกนนำโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563เข้าร่วมปรึกษาหารือและประสานการทำงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ 62ร่วมวางพวงมาลาพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กร 4.0ร่วมงานเปิดโครงการ"โลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล"โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2562สัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
Agen Togel Play Resmi
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
slot online gacor terbaik 2022 LAKU4D
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Situs Slot
Bandar Togel Online
Situs Bandar Togel
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel online24jam
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
slot online dan judi bola dewa118
Situs Togel Online
Bandar Togel toto 4d terlengkap
data Sidney
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
totoslot 4d
situs togel resmi dan terpercaya
bandar togel bolak balik dibayar
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D