การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด

วันที่ 27 ส.ค.61 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน.เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพมหานคร โดยมีการระดมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ครู บุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชากว่า 60คนเพื่อทำการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย เพื่อใช้ในการสอบเทียบระดับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562