จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมมือร่วมใจ จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ภายในสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นำโดยนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมือวันที่ 26 มิ.ย. 2563