ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.

วันที่ 29-30 ส.ค.61 ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน. ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี พร้อมกันนี้ เลขาธิการ กศน. (เลขาฯกฤตชัย อรุณรัตน์)รองเลขาธิการกศน.(รองประดินันท์ สดีวงศ์)และผอ.กลุ่มแผนงาน (ดร.อภิรดี กันเดช)ประชุม ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเพื่อวางแผนการนำเสนอเรื่องการทบทวนบทบาทของสถาบัน กศน.ภาค ต่อรมช.ศธ.(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)