ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณโดยรอบ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563