สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ครั้งที่ 2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม มีนายศุภกร ศรีศักดา อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ