คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเป็นประธานกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือโดยในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ประเมิน กศน.ตำบลหนองจ๊อม กศน.อำเภอสันทราย สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประเมินกศน. ตำบลบ่อสวก กศน.อำเภอเมืองน่าน สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน