รมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กศน.

วันที่ 30 ส.ค. 61 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กศน.พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนบทบาทของสถาบัน กศน.ภาคในวันที่ 14 ก.ย. 61 ที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษาจากสำนักงาน กศน.ส่วนกลางกับจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆในภูมิภาค