นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาคใต้

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาคใต้  
(ONIE Expo : NFE Open House 2020 ) ระดับภาคใต้  โดยมีนาง กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ Central Festival หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 นี้  
พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาชีพ  กศน.พรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ ONIE (โอ-นี่)  ที่จะจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ