ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยมี นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม และผู้รับผิดชอบงานโครงการและครูในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย โครงการ 8 จังหวัด รวม 25 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 2563ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลำปาง