การประชุมวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสถาบัน กศน. ภาคทั่วประเทศ

การประชุมวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสถาบัน กศน. ภาค  เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การอบรม และทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร บุคลากรทุกประเภท โดยมี นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารของสถาบัน กศน. ภาค 5 ภาค เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 2563
ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลำปาง