สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก

สถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนทั่วภาคเหนือ โดยมี อ.สุวัฒน ธรรมสุนทร ข้าราชการบำนาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และ อ.กัญญาทิพ  เสนาะวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ