นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประชุมชี้แจงวิทยฐานะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และครู กศน. ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประชุมชี้แจงวิทยฐานะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และครู กศน. ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายเรวัฒน์  สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารข้าราชการครูจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอ ศูนย์วิทย์ฯ.ลำปาง  และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ กว่า 50 คน