สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ 2564
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ และสถานศึกษาขึ้นตรง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ