ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2564

ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือ ประชุมหารือและวางแผนการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2564 โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ที่ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์ กลุ่ม "อู่ข้าวอู่น้ำ"เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ