เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาส กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งการสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพิธีปฏิญาณตนปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง