จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ แบ่งปันกล้าไม้ให้กับหน่วยงานเครือข่าย และปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564