สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมควมพร้อมครูพี่เลี้ยงก่อนการอบรมการพัฒนาครู กศน. ในการสร้าง Application

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมควมพร้อมครูพี่เลี้ยงก่อนการอบรมการพัฒนาครู กศน. ในการสร้าง Application เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดทำแอปพลิเคชั่น เพื่อประยุกต์ใช้งานการศึกษาพื้นฐานในระบบออนไลน์โดยมี นางอริสา  ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเป็นประธานในที่ประชุม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมีนธนา  อิ่มวงษ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำ  Application ด้านการศึกษามาให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ