สถาบันกศน.ภาคเหนือ ออกนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ออกนิทเทศติดตาม ผลการดำเนินงานให้คำแนะนำกับครูผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ 
เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ กศน. อำเภอเชียงแสน กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
กศน.อำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอบ้านหลวง กศน.อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2564