ประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในแต่ละมาตรฐาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสัมมนา