สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์  (กศน. ชาเลนจ์) ประจำปี 2564ในระดับภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งงมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าประกวดและแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลการประกวดระดับภาค
รางวัลชนะเลิศชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
-ชุมชนบ้านหนองจิก จ.อุทัยธานี กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ
รางวัลชนะเลิศผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น 
-น.ส.โสรัตยา บัวชุม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กลุ่มหล่ายดอย
รางวัลชนะเลิศขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับประถมศึกษา
-นายวิสุทธิ์ แม้นพ่วง สนง.กศน.จ.นครสวรรค์ กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ
รางวัลชนะเลิศขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-น.ส.วาริษา เขตรวิทย์ สนง.กศน.จ.นครสวรรค์ กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ
รางวัลชนะเลิศขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-นางสาวจุฑามาศ สุขไกรเลิศ สนง.กศน.จ.แพร่ กลุ่มอิงดอย