สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม” นักเรียน ศศช 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม” นักเรียน ศศช. ในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าประกวดแข่งขัน ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากกลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน และพังงา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินผลงาน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)