สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน  และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ