สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2564 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะลงนามถวายพระพรชัยมงคลบริเวณอาคารสำนักงาน และกิจกรรมโครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์ กศน. ห่วงใย ต้านภัยโควิด" ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณอาคารอำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ