บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ พัฒนาพื้นที่ภายในสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ภายในสำนักงาน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร