สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีทีมชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีทีมชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประเทศ

1. ทีมประถม นครสวรรค์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2. ทีม ม.ต้น นครสวรรค์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
3. ทีม ม.ปลาย แพร่ ได้รางวัลชมเชย​