เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนายการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meetings และบุคลากรเข้าร่วมรับชมผ่านทาง Facebook ของ Etv Channel