โครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ (Blog) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมบรรณาธิการบทความ โครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์ (Blog) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2564 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน