สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดกว่า 2,000 ตัว ลงสระภายในหน่วยงานสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาค เหนือ ได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดกว่า 2,000 ตัว  ลงสระภายในหน่วยงานสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดยนางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยได้รับการอนุเคราะห์มอบพันธุ์สัตว์น้ำ จากสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2564