สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.