นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมประชุมจัดทำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ร่วมประชุมจัดทำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีเลขาธิการ กศน. ดร.สุรศักดิ์  อินศรีไกร  เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหารสถาบัน กศน .ภาคและผู้บริหารกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  ณ ห้องประชุม กศน.ชั้น 6