สถาบัน กศน.ภาคเหนือโดยฝ่ายบุคลากรได้จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งเป็นเวลาสองปี  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ฯ ของครูผู้ช่วย  จำนวน 6 ราย โดยมี นางเกตุแก้ว  อริยะเลิศเมตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการประเมิน และมี นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ มาให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564