ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ นายสมบัติ สร้อยจักร และนางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร