สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ กพด. ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ กพด. ประจำปี 2564 โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรณาธิการผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูมคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่