สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในที่ประชุม มีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 9 จังหวัด(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง พะเยา) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่