พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย มีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ