ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019