จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการในบริเวณ กศน.ภาคเหนือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม

นางอริสา  ประกอบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการในบริเวณ กศน.ภาคเหนือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564