สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค  เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ สถานะโครงสร้างของสถาบัน  การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินงาน  การวางแผนการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.โดยมีนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ