สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบาย ที่โรงเรียนตำบลบ้านแป้น โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และ โรงเรียนเมืองยาววิทยา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 7- 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา