เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจรของ รมช.ศธ.

วันที่ 5 มกราคม 2562 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจรของ รมช.ศธ.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.จำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผอ.เจริญศักดิ์ ดีแสน ผอ.ศว.ลำปาง รองสมชาย เด็ดขาด รองผอ.กศน.ลำปาง พร้อมด้วยผอ.กศน.อำเภอในจังหวัดลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง

และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ กศน.ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ให้คำแนะนำและปรึกษาการเตรียมพื้นที่ในการตรวจราชการ รมช.ศธ. แก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน