สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สำนักงาน กศน. เพื่อใช้จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ สำนักงาน กศน.

นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สำนักงาน กศน. เพื่อใช้จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ สำนักงาน กศน. โดยมี ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานเปิดการ ประชุม ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด  กรุงเทพมหานคร