สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Prezi

สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Prezi สำหรับครู กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย  และครูศูนย์การเรียนชุมชน ในภาคเหนือ โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1- 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง