สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ นำทีมโดยนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการและคณะข้าราชการครูมีนางอรวรรณ ฟังเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ น.ส วรรณกมล ฉันประเดิม ครูผู้ช่วย นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ครูผู้ช่วยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการที่เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบ้านอยู่เป็นสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา