สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ 2566”

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์  2566”  โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565