สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ "โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ" ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  "โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด 9  จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน และพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ วันที่ 21 ตุลาคม 2565